News

      SED IV people…

      ARBEX hold general…

Editorials

       KUDOS

       UPGRADES

Editorial Board

 

HOME

Views

       Breezin’ Through

       Side Notes

       Bottoms Up!

       Samu’t Sari

Legal Nook

 

Director’s Corner

Chairman’s Desk

       Vic Berrey

       Cholay Ocampo

The Cooperative Corner

 

RBAP Zone

 

Features

       Requiem…

       In His Time

        Tribute to Boswald

In Focus

       Doris Cardenas

       Nevillie Vinoya

 

Updates

       Circulars

       Across the Board

References

Previous Issues

 

Feedback

 

 

 

DIRECTOR’S CORNER

(Ed’s Note: Due to Director Domo-ong’s busy schedule, we have again invited Deputy Director Benilda S. Allon to share her speech delivered at one of the flag ceremonies of BSP.)

 

Ang Tunay at Marangal na Filipino,

Maipagmamalaki Kahit Kanino

 

Sa unang tingin, hindi na kailangan pa ng ano pa mang maligoy na pagpapaliwanag para sa temang ito dahil kung sa Ingles ito ay “self-explanatory”. Subalit ano nga ba ang nakapaloob sa dalawang katagang iyon na iniuukol sa isang kapuri-puring Filipino. Sa ating makabagong panahon, mayroon kayang tutugma sa ganyang deskripsyon?

 

Sino ba ang matatawag na tunay na Filipino?  Naririnig natin sa awit o sa mga makabayang diskurso ang katagangFilipino sa isip, sa salita at sa gawa.  Madaling sabihin pero gaano kaya ito kadaling gawin, lalo’t sa panahon ngayon na ang mundo ay nakatuon sa isyu ng “globalisasyon” at “e-commerce”. Napakalaking impluwensya ang mga pagsulong na teknolohikal sa pag-iisip at paggalaw ng mga tao at sa palagay ko tayong mga Filipino ay di nakakaiwas dito.  Subalit kahit saan pa tayong bahagdan sa lipunan nabibilang, kung sa puso natin nananatili ang pagmamahal sa bansang Pilipinas at lagi nating isinasaalang-alang na tayo ay Filipino – wala na sigurong mas mahalaga pa kaysa rito.

 

Sino naman kaya yaong masasabing marangal?  Ito ba yong mga tinitingala sa lipunan, mga kilalang negosyante o yong mga lingkod ng pamahalaan na kinakabitan ng katawagang “Honorable”? Maaari din – pero mas angkop marahil na ikabit natin ang katagang marangal sa kahit na sinong tao na may integridad at matapat sa anumang responsibilidad na iniaatang sa kanya. Kahit na sa pinakamaliit or sa pinakamalaking gawainmaging sa pansarili, sa pamilya, sa opisina o sa gobyerno – kung ito ay tinutupad sa maka-Diyos na pamamaraanito na siguro ang maituturing natin na marangal.

 

Sino nga ba ang taong nagtataglay ng dalawang nabanggit na katangian? Sa paghanap ko ng kasagutan maraming bagay ang sumagi sa aking isipanisa na rito ang pamosong taxi driver na nagsauli ng milyong halagang pera na naiwan sa taxi ng isa niyang pasahero at ng marami pang mga sumunod sa kanya.  Hindi rin natin dapat kalimutan ang batang binawian ng buhay sa pagliligtas sa mga nalulunod sa lumubog na Pagoda sa Bocaue. Hindi mabilang ang mga ganitong kasaysayan ng katapatan at kagitingan. Nagpapatunay lamang na may mga Filipinong tunay nating ikinararangal.  Sana ay dumami pang ang mga tulad nila.

 

Sa Bangko Sentral man ay maraming may mabuting kalooban.  Sa pagbubuklat ko sa pahina ng isang lumang isyu ng “Tinignatuon ang aking pansin sa “The Tale of Two Gentlemen” – isa rito ay nagpamalas ng katapatan o “honesty” – nagsauli ng perang di sinasadyang napa-deposit sa kanyang “account” sa PNB at ang isa nama’y nagpamalas ng katapangan o “courage” ng tugisin at mahuli niya ang isang “snatcher” na bumiktima sa isang walang kakayahan magtanggol sa sarili.

 

Hindi lamang sa ganitong di-pangkaraniwang sitwasyon nakikita ang katangiang maipagmamalakikahit sa mga pang-araw-araw na gawain at maging sa pagganap sa tungkulin. Hindi na nga siguro tayo dapat na lumayo pa – ang pamunuan sa pangunguna ng ating huwarang Governor at mga kawani na nagkakaisa sa pagbuo ng isang “world class” na Bangko Sentral – mga Filipinong tunay.

 

News

      SED IV people…

      ARBEX hold general…

Editorials

       KUDOS

       UPGRADES

Editorial Board

 

HOME

Views

       Breezin’ Through

       Side Notes

       Bottoms Up!

       Samu’t Sari

Legal Nook

 

Director’s Corner

Chairman’s Desk

       Vic Berrey

       Cholay Ocampo

The Cooperative Corner

 

RBAP Zone

 

Features

       Requiem…

       In His Time

        Tribute to Boswald

In Focus

       Doris Cardenas

       Nevillie Vinoya

 

Updates

       Circulars

       Across the Board

References

Previous Issues

 

Feedback